A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében

Kofop
A projekt neve és kódszáma

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 

Kapcsolódó operatív program megnevezése

KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program


Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek

Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.,

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A projekt célja(i)


A projekt átfogó célkitűzésének és specifikus céljainak teljesítésével, a komplex szervezetfejlesztés és digitalizáció megvalósításával az alábbi átfogó projekteredmények várhatók:

  • A NAH, mint közigazgatási intézmény szervezett, következetes és átlátható intézményi struktúrát alakít ki és a projekt megvalósítását követően ebben az intézményi struktúrában folytatja működését;
  • Az akkreditációs eljárásrend korszerűvé és ügyfélbaráttá válik, az Akkreditálási Szakrendszer költséghatékonyan, az elérhető legminimálisabb adminisztratív teherrel és rövid ügyintézési határidőkkel áll az akkreditált és akkreditálandó szervezetek és természetes személyek rendelkezésére;
  • Az Akkreditálási Szakrendszert stabil és biztonságos informatikai háttér támogatja, mely által lehetővé válik a közigazgatás akkreditálást érintő belső folyamatainak, továbbá a lakosságot és a vállalkozásokat célzó akkreditálási szolgáltatásoknak a teljes körű elektronikus felületre történő helyezése, elektronizálása;
  • Az akkreditáláshoz kapcsolódó, állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak digitalizációjával valamennyi nyilvánossá tehető adat nyilvánosan hozzáférhetővé válik;
  • A NAH által jelenleg megvalósított elsősorban bürokratikus eszközökkel koordinált és főként hatósági szemléletű akkreditációs eljárás hatékonyabbá és eredményesebbé válik;
  • Az akkreditációs eljárás lefolytatásának átfutási ideje csökken;
  • Kialakításra kerül a NAH Tudástár és akkreditációs archívum;
  • Kialakításra kerülnek a működést támogató szabványos interfészek a szükséges szakrendszerek irányába, valamint a szakértői oktatási rendszer és a kapcsolódó IT biztonsági megoldások is;
  • Megvalósul a szervezetfejlesztés, valamint a NAH tudástár minőségi jogalkotást támogató funkciói;
  • Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzésre kerülnek a szükséges informatikai eszközök és immateriális javak.

A projekt megvalósításának

kezdete


2017. 03. 14.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése

2020.06.30.

A projekt teljes költségvetése


A támogatás mértéke


1 229 999 997 Ft


100%


2020. november 30. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom