Karrier

Pályázat elnökhelyettesi munkakör betöltésére

I. Az elnökhelyettes ellátandó feladatai (27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás szerint):


• Irányítja a szakmai főosztályok jogszabályok és elnöki utasítások szerinti működését, akkreditálási, szakmai tevékenységét.
• Szervezi és irányítja, illetve ellenőrzi a vezetése alatt álló szervezeti egységek tevékenységét, felelős azok szakmai tevékenységéért, irányítja és ellenőrzi a főosztályvezetők tevékenységét;
• Kiadmányozza a Hatóság szakmai főosztályai által előkészített határozatokat;
• A Hatóság elnökének döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.
• Az elnök távollétében, az elnök akadályoztatása esetén – vagy ha az elnöki tisztség átmenetileg betöltetlen, az elnök kinevezéséig – korlátozott jogkörrel ellátja az általános helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat;
• Kinevezi az akkreditálási eljárásban értékelési szakaszában eljáró minősítőket és szakértőket;
• Kirendeli az akkreditálási bizottságot, és intézkedik az akkreditálási bizottság összehívásáról.
• Hatáskörébe utalt kérdésekben döntést hoz.
• Együttműködik a Hatóság egyéb szervezeteivel – Titkárság, Jogorvoslati Iroda –, a Hatóság külső partnereivel.

II. Pályázati feltételek:

1. Természettudományi vagy műszaki egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);
2. menedzsment ismereteket igazoló MBA vagy azzal egyenértékű gazdasági, vállalkozási menedzseri diploma;
3. legalább tíz év felsőfokú végzettséget igénylő, műszaki, vagy minőségbiztosítási területen betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
4. legalább 3 év közép- vagy felsővezetői, menedzseri gyakorlat;
5. angol nyelv önálló tárgyalóképes ismerete írásban és szóban;
6. írásbeli nyilatkozat, hogy sem ő maga, sem közeli hozzátartozója nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek;
7. büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány.

III. Elvárások:

• vezetői hozzáállás;
• jó kommunikációs készség;
• megbízhatóság;
• felelőségvállalás;
• terhelhetőség;
• önálló, módszeres munkavégzés;
• rendszerszemlélet;
• szervezési készség;
• számítógép felhasználói szintű ismerete.

IV. Előnyt jelent:

• a megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete;
• irányítási rendszerek kialakításában, működtetésében szerzett jártasság;
• közigazgatási szakvizsga;
• közigazgatás területén eltöltött legalább 3 év gyakorlat;
• minőségbiztosítás, akkreditálás területen szerzett legalább 3 év vezetői gyakorlat.


V. A pályázathoz csatolni kell:


1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.


Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

Kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 6 hónap.


VI. Jelentkezés módja:


A pályázatot – a mellékletekkel együtt – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság robert.szorad@nah.gov.hu e-mail címére kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határnapja: 2020.02.29.


VII. A pályázat elbírálásának rendje:


A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Az elnökhelyettest a Hatóság elnökének a javaslatára az innovációs és technológiai miniszter nevezi ki. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A munkakör 2020. május 15-től tölthető be.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkársága pályázatot hirdet Titkársági referens munkakör betöltésére

I. A Titkársági referens ellátandó feladatai:

 -A Hatóság ügyviteli szabályainak megfelelően kezeli az ügyiratokat, ellátja a minőségi ügyviteli feladatokat, intézi a beérkező és kiküldendő levelezéseket, postai küldemények érkeztetését, átadását, feladását, dokumentálását a minőségi ügyviteli feladatok ellátása érdekében. Kezeli a szervezet belső és külső elektronikus és postai levelezési rendszerét.
- Az Elnök intézkedése alapján részt vesz a találkozókon, feljegyzést, emlékeztetőt készít.
- Az Elnök intézkedése alapján személyesen, vagy a NAH munkatársaival közösen képviseli a hatóságot a külső partnerekkel tartott megbeszéléseken, találkozókon. Ezekről az Elnök kérésének megfelelően személyesen vagy írásban beszámol felé.
- Részt vesz a döntés előkészítő anyagok, beszámolók, előterjesztések, elemzések előkészítésében, valamint az Elnök által készítendő dokumentumok, prezentációk előkészítésében.
- Az Elnök intézkedése alapján adatokat, információkat kér be a Hatóság többi szervezetétől, illetve tájékoztatja azokat.
- Intézi a Hatóság dokumentumainak kezelését, irattározását, részt vesz az irattározási selejtezés végrehajtásában.
- Intézi a Hatóság eszközeinek kezelését, részt vesz a selejtezés végrehajtásában.
- Ellátja a Hatóság recepciós feladatait.


II. Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Állami felsőfokú végzettség,
- Felhasználói szintű informatikai ismeretek,
- Angol nyelv alapfokú ismerete


III. Előnyt jelent:

Közigazgatási/gazdasági szervezet vezetője mellett szerzett asszisztensi tapasztalat/gyakorlat.


IV. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
2. Egy darab 4x4 cm-es színes fényképet;
3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.
Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján történik.


V. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2020.02.12.
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.


VI. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat kiírásának időpontjában létszámfelvételi tilalom van érvényben. A foglalkoztatás feltétele a betöltésre vonatkozó mentesség jóváhagyása.
A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a Hatóság általi, pályázathoz kapcsolódó kezeléséhez. A Hatóság a pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság pályázatot hirdet akkreditálási referens munkakör betöltésére.

I. Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

• a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,

• kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,

• a Hatóság elnökének döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

II. Pályázati feltételek:

1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);

2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);

3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;

4. Büntetlen előélet.

III. Elvárások:

• Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete

IV. Előnyt jelent:

• A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

V. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;

2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;

3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;

4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2020. január 15.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.Pályázat minősítők, szakértők részére


2020. november 30. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom