Az átdolgozott EA-1/13 közzététele
2016. 09. 12.

Az EA Közgyűlésének megállapodása értelmében átdolgozták az EA-1/13 A 2009: Az EA kapcsolata a nem EU vagy EFTA tagországok akkreditáló testületeivel (ABs) azzal a céllal, hogy speciális folyamatot dolgozzanak ki más olyan régiók akkreditáló testületi tagjainak szakértői értékelésére, amelyeknek igazolniuk kell az akkreditálásról szóló 765/2008 (EK) Rendeletnek való megfelelést az európai szabályozott területen.

Az EA elsődleges célja az egyezőség meghatározása, összehangolása és felépítése az akkreditáció, mint szolgáltatás területén, az európai kereskedelem, ipar és társadalom számára, a kereskedelmi akadályok csökkentése és az emberek egészsége és biztonsága védelmének elősegítése érdekében.

Az Európai Unió (EU) felismerte a szomszédos országokkal való szoros kapcsolatok különös jelentőségét és ezért létrehozta az Európai Szomszédság Politikát. Az EA álláspontja az, hogy az EA és az EU Szomszédság Politika és potenciális EU tagjelölt országok akkreditáló testületei (ABs) közti kapcsolatot, az általuk létrehozott régiókat is beleértve, erősíteni kell.

Az országosan elismert akkreditáló testületek (ABs), amelyeket az EU Szomszédság Politika (EUNP) vagy a potenciális EU tagjelölt országokban hoztak létre, EA Társult Tagok lehetnek. A Társult Tagok Kétoldalú Megállapodást (BLA) írhatnak alá az EA-val, amelynek célja ugyanaz, mint az EA MLA-nak, azaz a kölcsönös bizalom megteremtése akkreditálási rendszereikben és megfelelőség értékelési eredményeikben.

Azonban az EA, politikája értelmében, az ILAC Kölcsönös Elismerési Megállapodást (ILAC MRA) és az IAF Kölcsönös Elismerési Megállapodást (IAF MLA) követi az akkreditált megfelelőségi értékelő testületek (CAB) által kibocsátott jelentések és tanúsítványok globális elfogadása terén. Ezért, miután az akkreditáló testületek Bilaterális Megállapodás keretében (BLA) csatlakoznak az EA MLA-hoz, ezeknek az akkreditáló testületeknek a szakértői értékelését az EA végzi el, következésképpen az ILAC, IAF vagy más elismert régió már nem folytatja le a szakértői értékeléseket.

Az EA azonban felismerte, hogy a szomszédos országok akkreditáló testületeinek (ABk) és az Európai Bizottságnak ésszerű érdeke a kölcsönös bizalom és elismerés megteremtése az akkreditálási rendszereik és az akkreditált megfelelőség értékelő tanúsítványaik iránt az európai szabályozott területen. A kölcsönös bizalom és elismerés megteremtése céljából az európai szabályozott területen az akkreditáló testületeknek (ABk) igazolniuk kell, hogy az ISO/IEC 17011 és az ILAC/IAF rendelkezéseivel, továbbá a 765/2008 (EK) Rendelet és a megfelelő EA rendelkezésekkel összhangban működnek. Az előbbit egy elismert régió által lefolytatott szakértői értékelés keretében kell igazolniuk; az utóbbit pedig az EA által lefolytatott értékelés keretében kell bemutatniuk.

Az EA-1/13 2016. évi átdolgozott változatában megállapított új elvek értelmében azon EUNP országokból származó akkreditáló testületek (ABk), amelyek ILAC vagy IAF elismert régióból származnak, benyújthatják igényüket együttműködési megállapodásra (COA) az EA-val azzal a céllal, hogy bemutassák a 765/2008 (EK) Rendelet és az annak megfelelő EA rendelkezések kiegészítő követelményeinek való megfelelést, amennyiben ezen akkreditáló testületek:
- teljesítik az ISO/IEC 17011 követelményeit oly módon, hogy aláírói az ILAC vagy IAF által elismert régióval kötött Multilaterális Elismerési Megállapodásnak (MLA); továbbá
- teljesítik a 765/2008 (EK) Rendelet vonatkozó követelményeit.

Továbbá, a kölcsönös elismerés megszerzése érdekében az európai szabályozott területen, az olyan, EUNP országokból származó akkreditáló testületek, amelyekben ILAC vagy IAF elismert régiót hoztak létre, szintén benyújthatják igényüket egy Kölcsönös Elismerési Megállapodás aláírására az EA-val (COAMR). Az igény benyújtásának előfeltétele az, hogy az Európai Bizottságnak deklarálnia kell az EA felé a kérelmező akkreditáló testület ésszerű érdekét a kölcsönös bizalom és elismerés megteremtésében a vonatkozó akkreditálási rendszereik és megfelelőség értékelő tevékenységeik vonatkozásában, az EU jogszabályainak és kereskedelmi politikáinak támogatása érdekében. Az COAMR aláírási státusz megszerzéséhez a feltétel a fenti akkreditáló testületek számára a következő:
- COA aláírónak kell lennie; továbbá
- az EA által elvégzett szakértői értékelésnek sikeresnek kell lennie, amelyben demonstrálja a kompetenciáját az EU jogszabályokon alapuló tevékenységekben résztvevő megfelelőség értékelő testületek akkreditálása terén.

További tájékoztatás, nevezetesen az EA COA és COAMR aláírásával kapcsolatos részletes követelmények az EA-1/13 A 2016-ban találhatók: Az EA kapcsolata nem EU vagy EFTA tagországok akkreditáló testületeivel, amely az EA weboldalán található. Az átdolgozott EA dokumentum 2017. január 1-től kerül megvalósításra.

Közzétéve: 2016. 07. 12.

(forrás: http://www.european-accreditation.org/information/publicationof-revised-ea-1-13)

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom