Jártassági vizsgálatot szervező

Jártassági vizsgálatot szervezőkre vonatkozó előírások és útmutatók / Requirements and guides for Proficiency Testing Providers


Szabványok / Standards


MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 Megfelelőségértékelés. Jártassági vizsgálatok általános követelményei
Beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél »

ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirement for proficiency testing

ISO 13528:20015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory com-parison (Statisztikai módszerek a jártassági vizsgálatokhoz laboratóriumi összehasonlításban)


EA dokumentumok / EA documents


EA-2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers
EA-2/18 INF Iránymutatás akkreditáló szerveknek az akkreditálási terület megadásáról a jártassági vizsgálatot szervező szervezeteknél

EA-4/16 G Guidance EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing
EA-4/16 G EA útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez


ILAC dokumentumok / ILAC documents


ILAC-P13:10/2010 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers
ILAC-P13:10/2010 Az ISO/IEC 17011 alkalmazása a jártassági vizsgálatot szervező szervezetek akkreditálására vonatkozóan

ILAC P9:06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
ILAC P9:06/2014 Iránymutatás jártassági vizsgálatokban való részvételről

ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
ILAC-P10:07/2020 Politika a mérési eredmények visszavezethetőségéről

ILAC-P14:01/2013 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
ILAC-P14:01/2013 ILAC Politika - mérési bizonytalanság a kalibrálásban

ILAC-G17:2002 Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025
ILAC-G17:2002 A vizsgálatok mérési bizonytalanságának bemutatása az ISO/IEC 17025 szabvány alkalmazásával kapcsolatban


2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom