Irányítási rendszereket tanúsító szervezet

Irányítási rendszereket tanúsító szervezetekre vonatkozó előírások és útmutatók / Requirements and guides for Management Systems certification


IAF dokumentumok / IAF documents


IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 1:2018 IAF Kötelező Dokumentum több telephelyen működő irányítási rendszer auditálására és tanúsítására

IAF MD 2:2017  IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems

IAF MD 4:2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes

IAF MD 4:2018 IAF kötelező dokumentum az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) felhasználásáról auditálási/értékelési célból

IAF MD 5:2019 IAF Mandatory Document for Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems
IAF MD 5:2019 IAF kötelező dokumentum a MIR és KIR auditok időtartamának meghatározásához 

IAF MD 7:2010 IAF Mandatory Document for Harmonization of Sanctions to be applied to Conformity Assesment Bodies

IAF MD 8:2020 Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)

IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)
IAF MD 9:2017 Az ISO/IEC 17021 alkalmazása MIR orvosi eszközök (ISO 13485) vonatkozásában

IAF MD 10:2013 IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021: 2011
IAF MD 10:2013 A tanúsító testületek kompetenciakezelésének értékelése összhangban az ISO/IEC 17021:2011 szabvánnyal

IAF MD 11:2013 IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS)

IAF MD 11:2013 Az ISO/IEC 17021 alkalmazása az integrált rendszerek auditjára vonatkozóan

IAF MD 12:2016 Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries

IAF MD 13:2015 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)

IAF MD 15:2014 IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance

NAR-IAF MD 16 Az ISO/IEC 17011 szabvány alkalmazása az Élelmiszer-biztonság irányítási rendszer tanúsító szervezetek (ÉBIR) akkreditálásához

IAF MD 17:2019 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies

IAF MD 20:2016 IAF Mandatory Document for Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011

IAF MD 21:2018 Mandatory Document For Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007
IAF MD 21:2018 IAF kötelező dokumentum az OHSAS 18001:2007 szabványról az ISO 45001:2018 szabványra történő átállásról

IAF MD 22:2019 Mandatory Document: Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)     
IAF MD 22:2018 IAF kötelező dokumentum az ISO / IEC 17021-1 alkalmazása a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek (OH & SMS) tanúsítására

IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 23:2018 Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezetek nevében működő szervezetek ellenőrzése

IAF ID 1:2020 IAF Informative Document For QMS and EMS Scopes of Accreditation
IAF ID 1:2014 IAF tájékoztató dokumentum a MIR és KIR akkreditálási területek meghatározásához

IAF ID 3:2011 IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations
IAF ID 3:2011 IAF tájékoztató dokumentum a rendkívüli események vagy körülmények hatásának menedzsmentje az akkreditáló testületekre, tanúsító szervezetekre és tanúsított szervezetekre vonatkozóan.

IAF ID 4:2020 IAF Informative Document for Market Surveillance Visits to Certified Organizations 

IAF ID 12:2015 IAF Informative Document for Principles on Remote Assessment 

IAF ID 13:2017 IAF Medical Device Nomenclature (IAF MDN) Including Medical Device Risk Classifications

Tájékoztató / Information materials


Tájékoztató a PEFC hazai akkreditálási lehetőségéről


Szabványok és műszaki előírások / Standards and technical specifications


Ágazati szabványok referencia táblázata

MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 Megfelőségértékelés. Irányítási rendszerk auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények1. rész: Követelmények (ISO/IEC 17021-1:2015) Beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél 

ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements

MSZ ISO/IEC 27006:2017 (ISO/IEC 27006:2015) Beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél »

ISO/IEC 27006:2015 Információ technológia- Biztonsági technikák- Információ-biztonság irányítási rendszerek, követelmények
Beszerezhető az ISO-nál »

ISO/IEC 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems

ISO 50003:2014 Energiairányítási rendszerek. Energiairányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények
Beszerezhető az ISO-nál »

ISO 50003:2014 Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

ISO/IEC 17021-2:2016 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management Systems

ISO/IEC 17021-3:2017 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems

MSZ ISO/TS 22003:2014 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények
Beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél »

ISO/TS 22003:2014 Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

ISO/IEC TS 17021-4 Fenntarthatósági IR rendszerek kompetencia ellenőrzése és tanúsítása*
ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems

ISO/IEC TS 17021-5 Vagyonkezelés IR rendszerek kompetencia ellenőrzése és tanúsítása*
ISO/IEC TS 17021-5:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems

ISO/IEC TS 17021-6 Folytonosság IR rendszerek kompetencia ellenőrzése és tanúsítása*
ISO/IEC TS 17021-6:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

ISO/IEC TS 17021-7 Közlekedésbiztonsági IR rendszerek*
ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 7: Competence requirementsfor auditing and certification of road traffic safety management systems

ISO/IEC TS 17021-9 ABMS tanúsító szervezetekre vonatkozó kompetencia követelmények*
ISO/IEC TS 17021-9:2016 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems

ISO/IEC TS 17021-10 MEBIR tanúsító szervezetekre vonatkozó kompetencia követelmények*
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems

* Tájékoztató az akkreditálással kapcsolatban
Informative about accreditation


NAR szabályzatok / National Accreditation Scheme (NAR) documents 


NAR-30 Szabályzat az irányítási rendszer tanúsító testületek teljesítmény mutatóinak adatszolgáltatásához (2. kiadás, 2016. november 29.)
NAR-30 Rules of procedure on data supply in relation with performance indicators of management system certification bodies (Edition 2)

Áttérési ütemterv az ISO 45001:2018 alkalmazására (1. kiadás, 2018. június 1.)

Áttérési ütemterv a Magyar Egészségügyi Ellátások Standardok (MEES) 2.0 alkalmazására (1.kiadás, 2019. november 15.)


Ütemtervek


Ütemterv az MSZ ISO/TS 22163:2017 szabvány szerinti vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerek akkreditálására (1. kiadás)
Schedule for the accreditation of business management systems of railway organizations according to the MSZ ISO / TS 22163: 2017 standard (available soon)

Ütemterv az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti Antikorrupciós irányítási rendszerek akkreditálására (1. kiadás)
Schedule plan for Accreditation of Anti-bribery management systems in accordance with MSZ ISO 37001:2019 (Issue 1.)


EA dokumentumok / EA documents

EA-7/04 M (2017) Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 certification


2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom