EU ETS hitelesítő

EU ETS hitelesítő szervezetekre vonatkozó követelmények / Requirements and guides for Validation and verification (GHG) - EU ETS


Jogszabály / Legislation


295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról.

2018/2066/EU bizottsági végrehajtási rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról.
Ezen új jogszabály azonnali hatása, hogy a 76. cikkében foglaltak szerint módosítja a jelenleg hatályos 601/2012/EU rendeletet. Az új 2018/2066/EU rendeletet teljes egészében 2021. január 1-től kell majd alkalmazni, amikortól felváltja a hatályát vesztő 601/2012/EU rendeletet (kivéve a 2020. évi kibocsátásokról szóló 2021-es jelentéstételt, amely még a 2020-as évi, korábbi szabályozás alá esik). 2021 előtt azonban a Bizottság elképzelései szerint még egyszer módosítani fogják a szöveget, leképezve az addig megjelenő további jogszabályok rendelkezéseit.

2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról
Ennek értelmében, a 2018. évi kibocsátások 2019. március 31-i hitelesítéséhez még a korábbi, 600/2012/EU rendeletet kell alkalmazni. Ezen kívül viszont a 600/2012/EU rendelet hatályát veszti, és a 2019. évi kibocsátások és a 2019. év során benyújtandó, a 2021-2025-ös időszak ingyenes kiosztását megalapozó adatszolgáltatás hitelesítéséhez már az új szabályokat kell alkalmazni. A Bizottság ezen jogszabály esetén is tervezi, hogy újabb módosítást fog elfogadni még 2021 előtt.


Tájékoztató EU ETS hitelesítők részére a 98-as tevékenységi csoport akkreditálásáról


Szabványok / Standards


MSZ EN ISO 14065:2013 Üvegházhatású gázok. Az üvegházhatású gázok validálását és verifikálását végző testületekkel szembeni követelmények az akkreditálásban vagy az elismerés egyéb formáiban való használatra (ISO 14065:2007)
Beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél »


NAR szabályzatok / National Accreditation Scheme (NAR) documents 


EA, IAF dokumentumok / EA, IAF documents

IAF MD 6:2014 IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013 (Edition 2)
IAF MD 6:2014 IAF kötelező dokumentum az ISO 14065:2013 alkalmazásához (2. kiadás)

IAF MD 14:2014 IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013)
IAF MD 14:2014 IAF kötelező dokumentum Az ISO/IEC 17011 alkalmazása üvegházhatású gázok validálásához és ellenőrzéséhez (ISO 14065: 2013)

EA-6/03 M (rev.04) EA Document For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive
EA-6/03 M EA dokumentum az EU ETS direktíva alá tartozó hitelesítők elismerésére
2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom