Állásfoglalások

1/2016. Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditálással kapcsolatosan a költségvetési szervek vonatkozásában az alábbi állásfoglalást adja ki.

1.) Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében azon költségvetési szervek akkreditálhatóak, amelyek alapító okirata tartalmazza a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. melléklet szerinti „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését.

2.) Az 1.) pontban meghatározott fő szabály alkalmazásán túlmenően azon költségvetési szervek, amelyek alapító okirata a „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését nem tartalmazza az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében abban az esetben akkreditálhatóak, amennyiben jogszabály által előírt feladataik ellátásához kapcsolódóan – azaz nem önálló tevékenységként más funkcióktól függetlenül – végeznek műszaki vizsgálatot és elemzést.

A jelen pontban meghatározott esetben az alapító okirat tartalma tekintetében a jogszabály által előírt feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység megjelölés szükséges. (Az igazgatási jellegű feladat tevékenységhez kapcsolódó megjelölése).


2016. december 13.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság


1/2018. Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a Kormány szerkezeti átalakítását követően, az akkreditált szervezetek akkreditált státuszának átszármaztatásával kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adja ki.

Azon akkreditált szervezeteknek, amelyek érintettek a minisztériumok átszervezését követő tulajdonos vagy felügyeletet ellátó változásokban, a változást be kell jelenteni a NAD-102 nyomtatványon, megjelölve a változás jogszabályi hivatkozását.

A NAH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. §-a szerinti sommás eljárásban dönt az akkreditált státuszt érintő változásról és átvezeti nyilvántartásában az új adatokat. A bejelentett változásoktól függően a további értékelésre a NAR-01 szabályzat 4.10.3 szakasza rendelkezései szerint kerül sor.


2018. június 5.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság