Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. október 5-én megszerezte az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásának (EA MLA) aláírói státuszát 2016. október 6-i hatállyal az alábbi területekre:

Ezúton is meg szeretnénk köszönni valamennyi közreműködőnek a segítségét és a támogatását!

Devecz Miklós
Főigazgató
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Bezárás

Állásfoglalások

1/2016. Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditálással kapcsolatosan a költségvetési szervek vonatkozásában az alábbi állásfoglalást adja ki.

1.) Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében azon költségvetési szervek akkreditálhatóak, amelyek alapító okirata tartalmazza a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. melléklet szerinti „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését.

2.) Az 1.) pontban meghatározott fő szabály alkalmazásán túlmenően azon költségvetési szervek, amelyek alapító okirata a „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését nem tartalmazza az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében abban az esetben akkreditálhatóak, amennyiben jogszabály által előírt feladataik ellátásához kapcsolódóan – azaz nem önálló tevékenységként más funkcióktól függetlenül – végeznek műszaki vizsgálatot és elemzést.

A jelen pontban meghatározott esetben az alapító okirat tartalma tekintetében a jogszabály által előírt feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység megjelölés szükséges. (Az igazgatási jellegű feladat tevékenységhez kapcsolódó megjelölése).


2016. december 13.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság