Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. október 5-én megszerezte az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásának (EA MLA) aláírói státuszát 2016. október 6-i hatállyal az alábbi területekre:

Ezúton is meg szeretnénk köszönni valamennyi közreműködőnek a segítségét és a támogatását!

Devecz Miklós
Főigazgató
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Bezárás

Akkreditálási kisokos

                                                                                                                          Tisztelt Látogatónk!

                    Kérjük, jelezze számunkra, hogy mit szeretne tudni az akkreditálással kapcsolatban, milyen információkat jelentessünk meg ebben a rovatban!

                                                                                                 Észrevételeit várjuk a titkarsag@nah.gov.hu címre.

                                                                                                                Segítségét előre is köszönjük!

Akkreditálás

Valamely szervezet, vagy személy valamilyen követelmény(ek)nek való független fél általi megfelelése. Az élet számtalan területén előfordul a fogalom, ennek alapján beszélhetünk diplomáciai, felsőoktatási, egészségügyi, megfelelőségértékelési és más szakterületi akkreditációról.

További részletek az akkreditálásról ITT elérhetők.

Megfelelőségértékelés

A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás.

Megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálása

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése független harmadik fél által (amely a 765/2008/EK rendelet értelmében EU tagállamonként kijelölt egyetlen Akkreditáló Testületet jelent), hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) meghatározott követelmények szerinti elvégzésére.

Akkreditálási kategóriák

 • Ellenőrzés/Inspection
 • Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer hitelesítés (EMAS)/EMAS Verifiers
 • Az üvegházhatású gázok hitelesítése (EU ETS)/Validation and verification (GHG)
 • Irányítási rendszertanúsítás/Management Systems Certification
 • Jártassági vizsgálat/Proficiency Testing Providers
 • Kalibrálás/Calibration
 • Mintavétel/Sampling
 • Orvosi vizsgálólaboratórium/Medical testing
 • Referenciaanyag-gyártó/Reference Material Producers
 • Személytanúsítás/Certification of Persons
 • Terméktanúsítás/Product certification
 • Vizsgálólaboratórium/Testing

Eljárási típusok

Akkreditálási eljárás, bővítési eljárás, újraakkreditálási eljárás, valamint felügyeleti vizsgálati eljárás, rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás.

Értékelő csoport

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás során az értékelési szakaszban a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kirendelt, az akkreditálási kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személyek együttese. Az Értékelő Csoportot a vezető minősítő vezeti, tagjai lehetnek a minősítők és a szakértők.

Akkreditáló Bizottság

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás során a döntéshozatali szakaszban a nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó szakterületeken szakértőként eljáró javaslattevő pártatlan testület.

Az Akkreditáló Bizottság tagjainak felsorolása ITT elérhető.

Akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek adatbázisa

nah.gov.hu -> „Akkreditált szervezetek” menüpont -> „Kereső funkció”

Helyszíni szemle

A kérelmező, illetve akkreditált szervezet telephelyén, vagy telephelyein elvégzett helyszíni értékelés.

Értékelési szakasz

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás azon szakasza, melynek során az Értékelő Csoport megvizsgálja és kiértékeli, hogy az akkreditálást kérelmező ügyfél felkészült-e, minden vonatkozó akkreditálási követelménynek megfelel-e.

Döntéshozatali szakasz

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszt követő része, melynek során az akkreditáló szerv érdemben dönt az akkreditált státusz odaítéléséről, fenntartásáról, bővítéséről, szűkítéséről, felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy az akkreditálás iránti kérelem elutasításáról.

Határozat

Az eljárás második szakaszának eredményeként a Kérelmezőnek/Akkreditáltnak kiadmányozott hatósági döntés.

Részletező okirat

A határozat részét képező odaítélt műszaki területet meghatározó részletes rész.

Akkreditálási okirat

Az akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedését követően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által kiadott erre a célra rendszeresített okirat.

Eljárási díj

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet állapítja meg.

NAR-ok

A Nemzeti Akkreditálási Rendszerben a NAH szabályozó dokumentumai.

NAD-ok

A Nemzeti Akkreditálási Rendszerben alkalmazott formanyomtatványok.

EA, ILAC, IAF és FALB

Az európai regionális (EA - European co-operation for Accreditation) és nemzetközi (ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation, IAF - International Accreditation Forum, FALB - Forum of Accreditation and Licensing Bodies) kölcsönös elismerési együttműködésben érintett szervezetek.