Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. október 5-én megszerezte az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásának (EA MLA) aláírói státuszát 2016. október 6-i hatállyal az alábbi területekre:

Ezúton is meg szeretnénk köszönni valamennyi közreműködőnek a segítségét és a támogatását!

Devecz Miklós
Főigazgató
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság tájékoztatja a www.nah.gov.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Preambulum:

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a www.nah.gov.hu oldalon regisztrálók adatainak adatkezelése megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

1. A kezelt adatok köre

  • név, cégnév, cégadatok
  • jelszó
  • felhasználási név
  • e-mail cím

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság weboldalán történő regisztrálással a honlapot felkereső hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

A weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráló a személyes adatok megadásával egyidejűleg kijelenti, hogy az átadott adatok valódiak.

2. Az adatkezelés célja, terjedelme, időtartama

Az adatkezelés célja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szolgáltatásinak igénybevételével kapcsolatos eljárás során történő adatkezelés.

Az adatkezelés kizárólag a fenti eljárással összefüggésben és kizárólag az eljárással érintett cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tart és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az eljárással érintett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Az eljárás során a Nemzeti Akkreditáló Hatóság tudomására jutott személyes adatok, információk körét a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szigorúan bizalmasan kezeli, szervezetét ezen cél megvalósítása érdekében alakítja ki és minden törvényes eszközt felhasznál illetve eljárást lefolytat annak érdekében, hogy a személyes adatok illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé.

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik és az ehhez kapcsolódó eljárás kérelmező általi visszavonásáig tart.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az adatok közlésének önkéntessége teremti meg, az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezésein alapul.

4. A honlap üzemeltetője

A www.nah.gov.hu honlapot a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (székhely: 1119 Budapest, Tétényi út. 82.) üzemelteti.

5. A felhasználó jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 3 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. A törlés kezdeményezése a Nemzeti Akkreditáló Hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

6. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.

A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

7. Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

Az adatvédelmi tájékozatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu